Цей документ є не офіційним перекладом початкової англійської версії XHTML™ 1.1 - Module-based XHTML - Second Edition. Зверніть увагу на те, що оригінальна версія документа існує тільки англійською мовою. Цей переклад може містити неточності та помилки. Переклад виконав © Зайцев Дмитро, 2011. За підтримкою сайту http://arcfloorlamp.us/. Коментарі до перекладу залишайте тут! | | На головну

C. Визначення типу документа XHTML 1.1

Зміст

Цей додаток є нормативним.

C.1. Опис відкритого каталогу SGML для XHTML 1.1

Цей розділ містить визначення, у форматі відкритого каталогу SGML [CATALOG], публічних ідентифікаторів для XHTML 1.1.

-- .......................................................................... --
-- Файл каталогу ............................................................ --

-- Файл з даними Каталогу XHTML 1.1

  Редакція: @(#)xhtml11.cat 1.9 2001/04/04 SMI

  Див. "Entity Management", SGML Open Technical Resolution 9401 для більш докладної
  інформації про постачання і використанні даних каталогу. Цей документ доступний у
  OASIS за адресою:

    <http://www.oasis-open.org/html/tr9401.html>
--

-- .......................................................................... --
-- Оголошення SGML, пов'язане з XHTML ...................................... --

OVERRIDE YES

SGMLDECL "xml1.dcl"

-- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: --

-- XHTML 1.1 DTD модульний файл драйверу ................................... --

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"                "xhtml11.dtd"

-- XHTML 1.1 каркасні модулі ............................................... --

PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"    "xhtml11-model-1.mod"

-- Кінець даних каталогу ................................................... --
-- .......................................................................... --


C.2. Драйвер XHTML 1.1

Цей розділ містить драйвер для реалізації типу документа XHTML 1.1 як DTD XML. Він спирається на реалізації модуля XHTML, як це визначено в [XHTMLMOD] та в [RUBY].

<!-- ....................................................................... -->
<!-- XHTML 1.1 DTD ........................................................ -->
<!-- файл: xhtml11.dtd
-->

<!-- XHTML 1.1 DTD

   Це XHTML, переформулювання HTML як модульного додатка XML.

   Розширювана мова розмітки гіпертексту (XHTML)
   Copyright 1998-2008 World Wide Web Consortium
    (Массачусетський технологічний інститут, Європейський дослідницький
     консорціум інформатики та математики, університет Keio).
     Всі права захищені.

   Справжнім дозволяється використовувати, копіювати, змінювати та розповсюджувати
   DTD для XHTML і його супровідну документацію в будь-яких цілях і
   безкоштовно на необмежений строк за умови, що вищезазначене повідомлення
   про авторські права і даний абзац присутні у всіх копіях.
   Правовласники не заявляють про придатність цього DTD для будь-яких цілей.


   Воно надається "як є" без явних або непрямих гарантій.

    Автор:   Murray M. Altheim <[email protected]>
    Редакція: $Id: xhtml11_dtd.html,v 1.1 2010/11/24 20:56:19 bertails Exp $

-->
<!-- Це файл драйвера для версії 1.1 DTD для XHTML.

   Будь ласка, використовуйте цей публічний ідентифікатор для його ідентифікації:

     "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
-->
<!ENTITY % XHTML.version "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" >

<!-- Використовуйте цей URI для ідентифікації простору імен за замовчуванням:

     "http://www.w3.org/1999/xhtml"

   Див. модуль Повні Імена для інформації про 
   використання префіксів простору імен в DTD.

   Зверніть увагу, що елементи простору імен XHTML за замовчуванням без
   префіксів, але префікс простору імен XHTML визначено як "xhtml",
   тому інші мови розмітки можуть розширити його і використовувати
   забезпечені префіксом глобальні атрибути XHTML, якщо це необхідно.

-->
<!ENTITY % NS.prefixed "IGNORE" >
<!ENTITY % XHTML.prefix "xhtml" >

<!-- Не забудьте вказати забезпечені префіксом глобальні атрибути - ми не
   маємо потреби в них, але мови які розширюють XHTML 1.1, можуть потребувати.
-->
<!ENTITY % XHTML.global.attrs.prefixed "INCLUDE" >

<!-- Зарезервовано для використання у просторі імен XLink:
-->
<!ENTITY % XLINK.xmlns "" >
<!ENTITY % XLINK.xmlns.attrib "" >

<!-- Наприклад, якщо ви використовуєте безпосередньо XHTML 1.1, використовуйте
   загальнодоступний ідентифікатор в оголошенні DOCTYPE, з оголошенням простору
   імен в елементі документа, щоб ідентифікувати простір імен за замовчуванням:

    <?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
               "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml11.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
       xml:lang="en">
    ...
    </html>

   Редакція:
   (немає)
-->

<!-- зарезервовано для майбутнього використання з профілями документів -->
<!ENTITY % XHTML.profile "" >

<!-- забезпечено відключення XHTML Notations -->
<!ENTITY % xhtml-notations.module "IGNORE" >

<!-- Функції двонаправленого тексту
   Цей тестуючий об'єкт використовується, щоб оголосити елементи
   та атрибути, які використовуються для підтримки двонаправленого тексту.
-->
<!ENTITY % XHTML.bidi "INCLUDE" >

<?doc type="doctype" role="title" { XHTML 1.1 } ?>

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Перевизначення заповнювача перед платформою .......................... -->
<!-- Це служить в якості місця для вставки оголошень
   розмітки в DTD, перед оголошеннями платформи.
-->
<!ENTITY % xhtml-prefw-redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml-prefw-redecl.module;[
%xhtml-prefw-redecl.mod;
<!-- end of xhtml-prefw-redecl.module -->]]>

<!ENTITY % xhtml-events.module "INCLUDE" >

<!-- Модуль вбудованого стилю ............................................ -->
<!ENTITY % xhtml-inlstyle.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-inlstyle.module;[
<!ENTITY % xhtml-inlstyle.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Inline Style 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-inlstyle-1.mod" >
%xhtml-inlstyle.mod;]]>

<!-- оголошення модуля моделі документа, який конкретизований у платформі
-->
<!ENTITY % xhtml-model.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml11-model-1.mod" >

<!-- додавання атрибуту lang до набору I18N -->

<!ENTITY % xhtml-datatypes.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-datatypes.module;[
<!ENTITY % xhtml-datatypes.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Datatypes 1.0//EN"
      "xhtml-datatypes-1.mod" >
%xhtml-datatypes.mod;]]>

<!ENTITY % lang.attrib
   "xml:lang   %LanguageCode.datatype; #IMPLIED
   lang     %LanguageCode.datatype; #IMPLIED"
>

<!-- Модуль модульної платформи (необхідний) .......................... -->
<!ENTITY % xhtml-framework.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-framework.module;[
<!ENTITY % xhtml-framework.mod
   PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML Modular Framework 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-framework-1.mod" >
%xhtml-framework.mod;]]>

<!-- Заповнювач Переоб'явлення постплатформи ................... -->
<!-- Це служить у якості місця для вставки оголошень
   розмітки до DTD, після оголошень платформи.
-->
<!ENTITY % xhtml-postfw-redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml-postfw-redecl.module;[
%xhtml-postfw-redecl.mod;
<!-- end of xhtml-postfw-redecl.module -->]]>

<!-- Текстовий Модуль (необхідний) ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-text.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-text.module;[
<!ENTITY % xhtml-text.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Text 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-text-1.mod" >
%xhtml-text.mod;]]>

<!-- Гіпертекстовий Модуль (необхідний) ................................. -->
<!ENTITY % xhtml-hypertext.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-hypertext.module;[
<!ENTITY % xhtml-hypertext.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Hypertext 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-hypertext-1.mod" >
%xhtml-hypertext.mod;]]>

<!-- Модуль списків (необхідний) .................................... -->
<!ENTITY % xhtml-list.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-list.module;[
<!ENTITY % xhtml-list.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Lists 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-list-1.mod" >
%xhtml-list.mod;]]>

<!-- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -->

<!-- Модуль редагування ................................................ -->
<!ENTITY % xhtml-edit.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-edit.module;[
<!ENTITY % xhtml-edit.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Editing Elements 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-edit-1.mod" >
%xhtml-edit.mod;]]>

<!-- Модуль BIDI Override ................................................ -->
<!ENTITY % xhtml-bdo.module "%XHTML.bidi;" >
<![%xhtml-bdo.module;[
<!ENTITY % xhtml-bdo.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML BIDI Override Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-bdo-1.mod" >
%xhtml-bdo.mod;]]>

<!-- Модуль Ruby ......................................................... -->
<!ENTITY % Ruby.common.attlists "INCLUDE" >
<!ENTITY % Ruby.common.attrib "%Common.attrib;" >
<!ENTITY % xhtml-ruby.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-ruby.module;[
<!ENTITY % xhtml-ruby.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Ruby 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-ruby-1.mod" >
%xhtml-ruby.mod;]]>

<!-- Модуль презентації ...................................................... -->
<!ENTITY % xhtml-pres.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-pres.module;[
<!ENTITY % xhtml-pres.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Presentation 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-pres-1.mod" >
%xhtml-pres.mod;]]>

<!-- Модуль елемента посилання ........................................... -->
<!ENTITY % xhtml-link.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-link.module;[
<!ENTITY % xhtml-link.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Link Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-link-1.mod" >
%xhtml-link.mod;]]>

<!-- Модуль метаінформації документа ................................... -->
<!ENTITY % xhtml-meta.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-meta.module;[
<!ENTITY % xhtml-meta.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Metainformation 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-meta-1.mod" >
%xhtml-meta.mod;]]>

<!-- Модуль елементу Base .............................................. -->
<!ENTITY % xhtml-base.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-base.module;[
<!ENTITY % xhtml-base.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Base Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-base-1.mod" >
%xhtml-base.mod;]]>

<!-- Модуль сценаріїв ................................................. -->
<!ENTITY % xhtml-script.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-script.module;[
<!ENTITY % xhtml-script.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Scripting 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-script-1.mod" >
%xhtml-script.mod;]]>

<!-- Модуль Таблиць стилів ............................................ -->
<!ENTITY % xhtml-style.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-style.module;[
<!ENTITY % xhtml-style.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Style Sheets 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-style-1.mod" >
%xhtml-style.mod;]]>

<!-- Модуль зображення ............................................... -->
<!ENTITY % xhtml-image.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-image.module;[
<!ENTITY % xhtml-image.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Images 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-image-1.mod" >
%xhtml-image.mod;]]>

<!-- Модуль клієнтської карти-зображень .............................. -->
<!ENTITY % xhtml-csismap.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-csismap.module;[
<!ENTITY % xhtml-csismap.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Client-side Image Maps 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-csismap-1.mod" >
%xhtml-csismap.mod;]]>

<!-- Модуль серверної карти-зображень ............................... -->
<!ENTITY % xhtml-ssismap.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-ssismap.module;[
<!ENTITY % xhtml-ssismap.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Server-side Image Maps 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-ssismap-1.mod" >
%xhtml-ssismap.mod;]]>

<!-- Модуль елементу Param .......................................... -->
<!ENTITY % xhtml-param.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-param.module;[
<!ENTITY % xhtml-param.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Param Element 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-param-1.mod" >
%xhtml-param.mod;]]>

<!-- Модуль вбудованого об'єкта ..................................... -->
<!ENTITY % xhtml-object.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-object.module;[
<!ENTITY % xhtml-object.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Embedded Object 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-object-1.mod" >
%xhtml-object.mod;]]>

<!-- Модуль таблиць .................................................. -->
<!ENTITY % xhtml-table.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-table.module;[
<!ENTITY % xhtml-table.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Tables 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-table-1.mod" >
%xhtml-table.mod;]]>

<!-- Модуль форм .................................................. -->
<!ENTITY % xhtml-form.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-form.module;[
<!ENTITY % xhtml-form.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Forms 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-form-1.mod" >
%xhtml-form.mod;]]>

<!-- Модуль успадкованої розмітки .................................. -->
<!ENTITY % xhtml-legacy.module "IGNORE" >
<![%xhtml-legacy.module;[
<!ENTITY % xhtml-legacy.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Legacy Markup 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-legacy-1.mod" >
%xhtml-legacy.mod;]]>

<!-- Модуль структури документа (необхідний) ...................... -->
<!ENTITY % xhtml-struct.module "INCLUDE" >
<![%xhtml-struct.module;[
<!ENTITY % xhtml-struct.mod
   PUBLIC "-//W3C//ELEMENTS XHTML Document Structure 1.0//EN"
      "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml-struct-1.mod" >
%xhtml-struct.mod;]]>

<!-- кінець DTD для XHTML 1.1 .............................................. -->
<!-- ....................................................................... -->

C.3. Настроювання XHTML 1.1

Тип документа сімейства XHTML (такий як XHTML 1.1) повинен визначити модель вмісту, яку він використовує. Це зроблено через окремий модуль моделі вмісту, який обробляє модульна платформа XHTML. Модуль моделі вмісту і драйвер XHTML 1.1 (див. вище) співпрацюють, щоб налаштувати реалізації модуля до певних вимог типу документа. Модуль моделі вмісту для XHTML 1.1 визначено нижче:

<!-- ....................................................................... -->
<!-- Модуль моделі документа XHTML 1.1 .................................... -->
<!-- файл: xhtml11-model-1.mod

   Це XHTML 1.1, переформулювання HTML як модульного додатка XML.
   Copyright 1998-2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio), Всі права захищені.
   Редакція: $Id: xhtml11_dtd.html,v 1.1 2010/11/24 20:56:19 bertails Exp $ SMI

   Цей модуль DTD визначається ідентифікаторами PUBLIC і SYSTEM:

    PUBLIC "-//W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Document Model 1.0//EN"
    SYSTEM "http://www.w3.org/MarkUp/DTD/xhtml11-model-1.mod"

   Редакції:
   (немає)
   ....................................................................... -->

<!-- Модель документу XHTML 1.1

   Цей модуль описує групи елементів, які складають
   моделі загального вмісту для елементів XHTML.

   У XHTML є три основні моделі вмісту:

     %Inline.mix; елементи на символьному рівні
     %Block.mix;  елементи подібні блоковим, наприклад, параграфи і списки
     %Flow.mix;  будь-які блокові або внутрішньо-строкові елементи

   Будь-які об'єкти параметра, оголошені в цьому модулі, можуть використовуватися,
   щоб створити моделі вмісту елементу, але вищезгадані три
   вважають 'global' (оскільки цей термін застосовується і тут).

   Зарезервоване слово '#PCDATA' (вказівка на текстовий рядок) 
   тепер включено явно з кожним оголошенням елемента, яке
   оголошене як змішаний вміст, оскільки XML вимагає, щоб ця
   лексема з'явилася спочатку в специфікації моделі вмісту.
-->
<!-- Розширення Моделі

   У той час як у деяких випадках цей модуль, можливо, повинен бути переписаний,
   щоб розмістити зміни до моделі документа, незначні розширення
   можуть бути виконані, знову, оголошуючи будь-який з трьох *.extra;
   об'єкти параметра містять типи елемента розширення наступним чином:

     %Misc.extra;  чиїм власником може бути будь-який блоковий або
             внутрішньо-строковий елемент.

     %Inline.extra; чиїм власником може бути будь-який внутрішньо-строковий елемент.

     %Block.extra;  чиїм власником може бути будь-який блоковий елемент.

   Якщо використовуються, то ці об'єкти параметра мають бути АБО-розділеним
   списком, який починається з роздільника АБО ("|"), наприклад, "| a | b | c"

   Усі блокові та внутрішньо-строкові об'єкти параметра *.class, які не є частиною
   класів *struct.class, починаються з "| ", щоб дозволити виключення
   для змішувань.
-->

<!-- .............. Додаткові елементи в head .................. -->

<!ENTITY % HeadOpts.mix
   "( %script.qname; | %style.qname; | %meta.qname;
   | %link.qname; | %object.qname; )*"
>

<!-- ................. Різні елементи .................. -->

<!-- ins та del використовуються, щоб позначити зміни редагування
-->
<!ENTITY % Edit.class "| %ins.qname; | %del.qname;" >

<!-- script та noscript використовуються, як контейнери
   сценаріїв і альтернативний вміст
-->
<!ENTITY % Script.class "| %script.qname; | %noscript.qname;" >

<!ENTITY % Misc.extra "" >

<!-- Ці елементи не є ні блоковими, ні внутрішньо-строковими, і
   власне, можуть використовуватися де завгодно в тілі документа.
-->
<!ENTITY % Misc.class
   "%Edit.class;
   %Script.class;
   %Misc.extra;"
>

<!-- .................... Внутрішньо-строкові елементи ...................... -->

<!ENTITY % InlStruct.class "%br.qname; | %span.qname;" >

<!ENTITY % InlPhras.class
   "| %em.qname; | %strong.qname; | %dfn.qname; | %code.qname;
   | %samp.qname; | %kbd.qname; | %var.qname; | %cite.qname;
   | %abbr.qname; | %acronym.qname; | %q.qname;" >

<!ENTITY % InlPres.class
   "| %tt.qname; | %i.qname; | %b.qname; | %big.qname;
   | %small.qname; | %sub.qname; | %sup.qname;" >

<!ENTITY % I18n.class "| %bdo.qname;" >

<!ENTITY % Anchor.class "| %a.qname;" >

<!ENTITY % InlSpecial.class
   "| %img.qname; | %map.qname;
   | %object.qname;" >

<!ENTITY % InlForm.class
   "| %input.qname; | %select.qname; | %textarea.qname;
   | %label.qname; | %button.qname;" >

<!ENTITY % Inline.extra "" >

<!ENTITY % Ruby.class "| %ruby.qname;" >

<!-- %Inline.class; включає в себе всі внутрішньо-строкові елементи,
   використовується в якості змішаного компонента
-->
<!ENTITY % Inline.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %Anchor.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Ruby.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %InlNoRuby.class; включає в себе всі внутрішньо-строкові елементи,
   за винятком ruby, використовується в якості змішаного компонента
-->
<!ENTITY % InlNoRuby.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %Anchor.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %NoRuby.content; включає в себе всі внутрішньо-строкові елементи, за винятком ruby
-->
<!ENTITY % NoRuby.content
   "( #PCDATA
   | %InlNoRuby.class;
   %Misc.class; )*"
>

<!-- %InlNoAnchor.class; включає в себе всі без-якірні внутрішньо-строкові
   елементи, використовується в якості змішаного компонента
-->
<!ENTITY % InlNoAnchor.class
   "%InlStruct.class;
   %InlPhras.class;
   %InlPres.class;
   %I18n.class;
   %InlSpecial.class;
   %InlForm.class;
   %Ruby.class;
   %Inline.extra;"
>

<!-- %InlNoAnchor.mix; включає в себе всі без-якірні внутрішньо-строкові елементи
-->
<!ENTITY % InlNoAnchor.mix
   "%InlNoAnchor.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- %Inline.mix; включає в себе всі внутрішньо-строкові елементи, у тому числі %Misc.class;
-->
<!ENTITY % Inline.mix
   "%Inline.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- ..................... Блокові елементи ...................... -->

<!-- У DTD для HTML 4.0, елементи заголовку та списку були включені
   до об'єкту параметра %block;. Об'єкти параметрів %Heading.class; та
   %List.class; повинні бути включені явно в оголошенні
   елементів, де це необхідно.
-->

<!ENTITY % Heading.class
   "%h1.qname; | %h2.qname; | %h3.qname;
   | %h4.qname; | %h5.qname; | %h6.qname;" >

<!ENTITY % List.class "%ul.qname; | %ol.qname; | %dl.qname;" >

<!ENTITY % Table.class "| %table.qname;" >

<!ENTITY % Form.class "| %form.qname;" >

<!ENTITY % Fieldset.class "| %fieldset.qname;" >

<!ENTITY % BlkStruct.class "%p.qname; | %div.qname;" >

<!ENTITY % BlkPhras.class
   "| %pre.qname; | %blockquote.qname; | %address.qname;" >

<!ENTITY % BlkPres.class "| %hr.qname;" >

<!ENTITY % BlkSpecial.class
   "%Table.class;
   %Form.class;
   %Fieldset.class;"
>

<!ENTITY % Block.extra "" >

<!-- %Block.class; включає у себе всі блокові елементи,
   використовується в якості змішаного компонента
-->
<!ENTITY % Block.class
   "%BlkStruct.class;
   %BlkPhras.class;
   %BlkPres.class;
   %BlkSpecial.class;
   %Block.extra;"
>

<!-- %Block.mix; включає у себе всі блокові елементи, включаючи %Misc.class;
-->
<!ENTITY % Block.mix
   "%Heading.class;
   | %List.class;
   | %Block.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- ................ Всі елементи вмісту .................. -->

<!-- %Flow.mix; включає у себе увесь текстовий вміст, блокові та внутрішньо-строкові елементи
-->
<!ENTITY % Flow.mix
   "%Heading.class;
   | %List.class;
   | %Block.class;
   | %Inline.class;
   %Misc.class;"
>

<!-- кінець xhtml11-model-1.mod -->