Цей документ є не офіційним перекладом початкової англійської версії XHTML™ 1.1 - Module-based XHTML - Second Edition. Зверніть увагу на те, що оригінальна версія документа існує тільки англійською мовою. Цей переклад може містити неточності та помилки. Переклад виконав © Зайцев Дмитро, 2011. За підтримкою сайту http://arcfloorlamp.us/. Коментарі до перекладу залишайте тут! | | На головну

3. Тип документу XHTML 1.1

Цей розділ є нормативним.

Тип документу XHTML 1.1 є повністю функціональним типом документа з багатою семантикою. Однак, він не настільки різноманітний по функціональності як XHTML 1.0 Transitional або Frameset типи документів. Ці типи документів визначили багато експонованих компонентів які краще оброблені через таблиці стилів або інші подібні механізми. Окрім того, оскільки тип документу XHTML 1.1 базується виключно на об'єктах, визначених у модулях XHTML [XHTMLMOD], він не містить будь-якої застарілої функціональності XHTML 1.0 або HTML 4. Незважаючи на ці винятки, або можливо через них, тип документу XHTML 1.1 є міцною основою для майбутніх типів документів, які націлені на представлення в різних клієнтських програмах.

Тип документу XHTML 1.1 складається з наступних модулів XHTML. Елементи, атрибути, і мінімальні моделі вмісту які пов'язані з цими модулями, визначені в "Модулярізації XHTML" [XHTMLMOD]). Елементи перелічені тут в інформаційних цілях, а визначення у "Модулярізації XHTML" слід вважати остаточними. В онлайн версії цього документу, імена модулів у списку, який подано нижче, посилаються на визначення модулів в поточній версії "Модулярізації XHTML".

Структурний Модуль
body, head, html, title
Текстовий Модуль
abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
Гипертекстовий Модуль
a
Модуль списку
dl, dt, dd, ol, ul, li
Об'єктний модуль
object, param
Модуль подання
b, big, hr, i, small, sub, sup, tt
Модуль редагування
del, ins
Модуль двонаправленого тексту
bdo
Модуль форм
button, fieldset, form, input, label, legend, select, optgroup, option, textarea
Модуль таблиць
caption, col, colgroup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr
Модуль зображення
img
Модуль клієнтської карти-зображень
area, map
Модуль серверної карти-зображень
Атрибут ismap в img
Модуль внутрішніх подій
Intrinsic Events Module
Модуль метаінформації
meta
Модуль Сценаріїв
noscript, script
Модуль Таблиці стилів
элемент style
Модуль атрибуту стилю Застарілі
атрибут style
Модуль посилання
link
Модуль Base
base

XHTML 1.1 також використовує модуль Ruby Annotation, як це зазначено в [RUBY]:

Модуль Ruby Annotation
ruby, rbc, rtc, rb, rt, rp

Ця специфікація також додає атрибут lang у набір атрибуту I18N, як це визначено у [XHTMLMOD]. Атрибут lang визначений в [HTML4]. Коли цей атрибут і атрибут xml:lang визначені у одному і тому ж елементі, атрибут xml:lang має пріоритет. Коли обидва атрибута lang та xml:lang визначені у одному і тому ж елементі, вони ПОВИННІ мати однакове значення.

Більше немає ніяких додаткових визначень, які вимагаються цим типом документа. Реалізація цього типу документа, як XML Schema, визначена у Додатку D, і як XML DTD, визначена у Додатку C. Якщо є яка-небудь невідповідність між мовою як визначено у цьому розділі і реалізаціями у додатках, визначення в цьому розділі МАЄ мати пріоритет.